1ο Δημοτικό Σχολείο Θρακομακεδόνων

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα μας

Καλή σχολική χρονιά

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς η Διευθύντρια και οι Εκπαιδευτικοί του 1ου Δημοτικού Σχολείου Θρακομακεδόνων  εύχονται:

Αγιασμός

1ο Δημοτικό Σχολείο Θρακομακεδόνων

Εμμ. Παππά 66

Τηλ: 2102430066

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε ότι ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2017-2018 θα γίνει τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017, στις 9:00 π.μ. Μετά τη λήξη του αγιασμού οι μαθητές θα αποχωρήσουν από το σχολείο, αφού ενημερωθούν για το πρόγραμμα της επόμενης ημέρας. Ειδικά για τους μαθητές της Α΄ Tάξης , σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να παραμείνουν στο χώρο του σχολείου μαζί με τους γονείς τους για να ακολουθήσει η υποδοχή τους  από τη διευθύντρια και  τους εκπαιδευτικούς των τάξεων

Παρακαλούνται επίσης να προσέλθουν  στο γραφείο της Διευθύντριας οι γονείς των μαθητών που έχουν κάνει αίτηση για φοίτηση στο Ολοήμερο, για  επικαιροποίηση της αίτησης και υποβολή των  απαιτούμενων δικαιολογητικών. Όσοι αδυνατούν να προσέλθουν για τις παραπάνω ενέργειες,  να έρθουν την Τρίτη στις ώρες του πρωινού προγράμματος.

 

Η Διεύθυνση και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου εύχονται  σε όλους τους μαθητές ΚΑΛΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ  ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!

 

 

 

Η Διευθύντρια

 

 

 

Κρόκου Δήμητρα

Εκπαιδευτικο Υλικό – Λήξη του τριετούς Ευρωπαικού προγράμματος Erasmus+

 

Απολογισμός – Εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ  ΕΔΩ :  ΈΡΓΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το τριετές Ευρωπαικό πρόγραμμα Erasmus+ 2014-2017 με τίτλο » The world in our hands we can work it out »  τελείωσε.

Συντονιστής του Προγράμματος ήταν το σχολείο : Szkola Podstawowa nr 33 im Marii Kownackiej  ( Πολωνία)

Κωδικός έγκρισης 2014-1-PL01-KA201-003331_5  από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ΙΚΥ.

Εταιρικά σχολεία που συμμετείχαν:

 • 1ο Δημοτικό Σχολείο Θρακομακεδόνων  (Ελλάδα)
 • Α’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου (Κύπρος)
 • Colegio Astοria, SA (Πορτογαλία)
 • DUYUM ISITME ENGELLILER ORTAOKULU ( Τoυρκία)
 • Ecole Saint-Exupery Specialenheten laholms kommun ( Σουηδία)
 • Szkola Podstawowa nr 34 im. Aleksandra hr. Fredry (Πολωνία)
 • Vuorentaustan koulu (Φινλανδία)

Λίγα λόγια για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+

Η Ευρώπη ανταποκρινόμενη στις νέες ανάγκες και τις πιεστικές προκλήσεις της εποχής αναγνωρίζει τον ζωτικής σημασίας ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο και εντάσσει τον τομέα της εκπαίδευσης στους πέντε πρωταρχικούς στόχους της αναπτυξιακής της στρατηγικής μέχρι το 2020 («Ευρώπη 2020»).

Συγκεκριμένα θέτει ως στόχο τη μείωση του αριθμού των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο σε ποσοστό κάτω του 10% και την αύξηση του ποσοστού των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 40%. Η επένδυση σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες θα ωφελήσει άτομα, οργανισμούς και την κοινωνία συνολικά, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την απασχόληση και προάγοντας την κοινωνική ένταξη και ευημερία.

Στην προσπάθεια για τη δημιουργία μιας Ευρώπης που θα βασίζεται στη γνώση υποστηρικτικό εργαλείο συνιστά το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+. Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού για την περίοδο 2014 – 2020.

Η δημιουργία ενός ενιαίου, ολοκληρωμένου προγράμματος για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό στοχεύει στην απλοποίηση των διαδικασιών συμμετοχής και στην εφαρμογή κοινών βασικών κανόνων εφαρμογής αναδεικνύοντας

παράλληλα τη στοχευμένη στρατηγική και το φιλόδοξο χαρακτήρα του.

Το πρόγραμμα Erasmus+ στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Σχεδιάστηκε για να στηρίξει την εκπαιδευτική κινητικότητα, την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων/φορέων/οργανισμών και την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών πολιτικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περίληψη του Έργου  «The world in our hands- we can work it out»  και των στόχων του.

Αυτό το έργο σκοπό είχε να βελτιώσει τις γνώσεις τωνμαθητών στην Αγγλική γλώσσα, να βελτιώσει τις δεξιότητες των μαθητών  στις ΤΠΕ να αναπτύξει και βελτιώσει  κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες ζωής με  με τη χρήση ενεργών μεθόδων μάθησης. Οι βασικές δεξιότητες που απoκτήθηκαν  θα πρέπει να διδαχθούν σε όλα τα σχολεία εταίρους. Μοιραστήκαμε  τις γνώσεις μας ,  τις δεξιότητές μας,  τις εμπειρίες μας όλοι μαζί οι  εκπαιδευτικοί όλων των εταίρων χωρών για  να προετοιμάσουμε, να αναπτύξουμε  και να δημιουργήσουμε καινοτόμο διδακτικό υλικό που θα χρησιμοποιεί ενεργές μεθόδους μάθησης και επίσης αναπτύχθηκαν  σχέδια μαθημάτων στην παιγνιώδη  παιδαγωγική. Επίσης κύριος στόχος του ήταν και  η ανάπτυξη νέων  μεθόδων διδασκαλίας  μέσα από την ευκαιρία που μας δόθηκε να συνεργαστούμε  με τις άλλες χώρες

Δεξιότητες που αναπτύχθηκαν ή βελτιώθηκαν μέσω της συμμετοχής του σχολέιου μας στο πρόγραμμα.

 • Δεξιότητες στην επικοινωνία μέσω της Αγγλικής Γλώσσας
 • Δεξιότητες συνεργασίας και πληροφορίας και δεξιότητες τεχνολογικού εγγραμματισμού.
 • Οι δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ μαθητών και δασκάλων
 • Δεξιότητες επικοινωνίας . Η αποτελεσματική επικοινωνία στη σημερινή εποχή περιλαμβάνει  κάτι παραπάνω από την ικανότητα να διαβάζουμε και να γράφουμε ένα κείμενο.
 • Δεξιότητες σκέψης και επίλυσης προβλημάτων κριτικής σκέψης και διαδικασίες σκέψης.
 • Δεξιότητες προσδιορισμού και διατύπωσης και επίλυσης προβλημάτων,
 • Δεξιότητες συμμετοχικότητας,  ομαδικότητας.
 • Δεξιότητες υπευθυνότητας και προσαρμοστικότητας
 • Δεξιότητες Κοινωνικής ευθύνης.
 • Δεξιότητες ενεργού αναζήτησης και κριτικής ανάγνωσης των πληροφοριών
 • Δεξιότητες ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Δεξιότητες διαχείρισης και οργάνωσης χρόνου
 • Οι  δεξιότητες των μαθητών και καθηγητών στη χρήση αγγλικής γλώσσας
 • Καλλιτεχνικές τους δεξιότητες (μουσική –μουσικό όργανο , τραγούδι , χορός)
 • Δεξιότητες λήψης αποφάσεων.

 

 

 

 

Ακύρωση της εορτής λήξης λόγω πένθους

Οι προγραμματισμένέες εορτιστικες εκδηλώσεις για το απόγευμα της Δευτέρας 12/06/2017 για την λήξη του σχολικού έτους δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω της συμμετοχής του σχολείου μας στο πένθος για την απώλεια του Μάριου,   μαθητή του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών.

 

Το σχολείο μας θα τηρήσει  κανονικά το πρωινό ωρολόγιο πρόγραμμά του την ημέρα αυτή.

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ- ΓΙΟΡΤΗΣ

anakoinwsi.docΟΙΝΩΣΗ
Την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2016
1) Ώρα : 16.00-17.30
Θα γίνει ενημέρωση στους γονείς για την σχολική πρόοδο των παιδιών και θα δοθούν οι Έλεγχοι Προόδου.
2) Ώρα : 18.00 θα γίνει η γιορτή της 25ης Μαρτίου από τους μαθητές της ΣΤ΄τάξης.

Η Δ/ντρια Βασιλείου Όλγα
a hanakoinwsi.docref=»http://dim-thrak.att.sch.gr/wp-content/uploads/2017/03/anakoinwsi.doc.doc»>anakoinwsi.doc

Αθλητικές επιτυχίες για μαθητές του σχολείου μας

Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016 ,έγινε στα πρώην βασιλικά κτήματα στην περιοχή Τατοϊου ,το  σχολικό πρωτάθλημα δρόμου σε ανώμαλο έδαφος, για τα σχολεία της περιφέρειάς μας. Το σχολείο μας έλαβε μέρος στους αγώνες με 8 μαθητές-τριες ,οι οποίοι έκαναν  εξαιρετική εμφάνιση. Συγκεκριμένα στα 1000 μέτρα κοριτσιών δημοτικών σχολείων η Γεωργιάννα  Τζιαγαδούρα της ΣΤ τάξης ήταν 1η, η Λυδία Γιαννακοπούλου της ΣΤ τάξης ήταν 4η, η Δήμητρα Ζήση της Ε τάξης ήταν 6η και η Άννα η Παπαγεωργίου της Δ τάξης ήταν 9η. Στα 1000 μέτρα αγοριών δημοτικών σχολείων ο Λευτέρης Προβατάς της  Ε τάξης ήταν 2ος, ο Παπαγεωργίου Βασίλης της Ε τάξης  ήταν 4ος, ο Άγγελος Μελέτης της Δ τάξης ήταν 5ος και ο Αλέξανδρος Κανελλόπουλος της Ε τάξης τερμάτισε 7ος. Συγχαρητήρια σε όλους. Ευχαριστούμε το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του σχολείου μας και ιδιαίτερα τον πρόεδρο κ. Πέτρο Κανελλόπουλο που μίσθωσε το λεωφορείο για την μετακίνησή μας.

Ο καθ. Φυσικής Αγωγής και υποδ/ντής

Κυριάκος Κούρογλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ANAKΟΙΝΩΣΗ

 Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 4-6 μ.μ θα γίνει ενημέρωση γονέων για την πρόοδο των μαθητών και θα δοθούν οι έλεγχοι προόδου. Στη συνέχεια στις 7:00 η ώρα θα γίνει η Χριστουγεννιάτικη γιορτή του σχολείου μας. Το πρωί το σχολείο δε θα λειτουργήσει.

Σχέδιο εκκένωσης κτιρίου, σε περιπτώσεις σεισμού

Σχέδιο εκκένωσης κτιρίου, σε περιπτώσεις σεισμού , πυρκαγιάς, επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και εφαρμογή του σαν άσκηση ετοιμότητας.

Με το συμφωνηθέν σήμα, όλοι οι μαθητές και εκπ/κοί, μπαίνουν να προφυλαχθούν κάτω από τα θρανία κρατώντας τα πόδια του θρανίου για να μην μετακινείται. Παραμένουν εκεί για περίπου 1 λεπτό. Με εντολή του εκπ/κού του τμήματος αρχίζει η αποχώρηση για την εκκένωση του κτιρίου, ως εξής.

ΠΑΝΩ  ΟΡΟΦΟΣ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ κος ΠΑΝΑΪΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ.ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ – Ε2 – ΣΤ2 – ΣΤ1 – Ε1.ΔΕΝ ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΣΚΑΛΕΣ .ΠΕΡΠΑΤΑΜΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ .Συγκέντρωση στο γήπεδο καλαθοσφαίρισης, σε γραμμές μακριά από το κτίριο και τα κάγκελα περίφραξης.

ΙΣΟΓΕΙΟ. Α1 – Β2 – Β1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ Η κα ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ,ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ. Α2 – Γ2 ΥΠΕΥΘΥΝΗ Η κα ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ, αποχώρηση από την διπλανή βοηθητική είσοδο και εναλλακτικά σε περίπτωση εμπλοκής από την κεντρική είσοδο επίσης. ΟΛΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ. Κατόπιν οδηγούνται μέσω της εξωτερικής πάνω αυλόπορτας, του πλαϊνού πεζόδρομου, του πεζοδρομίου του κάτω δρόμου του σχολείου και μέσω της εξωτερικής κάτω αυλόπορτας, στο κάτω προαύλιο ,όπου γίνεται η τελική συγκέντρωση όλου του σχολείου

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΡΟΚΑΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ κος ΔΟΥΛΟΥΓΈΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ .

Γ1 – Δ1 – Δ2 ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ  ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΛΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ .Συγκεντρώνονται στο κάτω προαύλιο σε γραμμές και περιμένουν  τα υπόλοιπα τμήματα .

ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ κα ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Η, Ο-Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ-ΟΥΣΑ ΕΚΠ/ΚΟΣ. Οι μαθητές μπαίνουν να προφυλαχθούν κάτω από τα έδρανα των υπολογιστών , έχοντας τα χέρια δεμένα πάνω στο κεφάλι και μετά από 1 λεπτό περίπου αποχωρούν ,μέσω της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο κάτω προαύλιο ,όπου και συγκεντρώνονται μαζί με τα υπόλοιπα τμήματα

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ο-Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ –ΟΥΣΑ ΕΚΠ/ΚΟΣ .Οι μαθητές γονατίζουν στο έδαφος στο κέντρο της αίθουσας, με τα χέρια δεμένα πάνω στο κεφάλι για 1 λεπτό περίπου και μετά αποχωρούν και συγκεντρώνονται στο κάτω προαύλιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ, π.χ. τουαλέτες, βρύσες, διαδρόμους ,γραφείο δασκάλων ,γονατίζουν στο πάτωμα για 1 περίπου λεπτό και αμέσως πηγαίνουν στον πλησιέστερο εκπ/κό και αποχωρούν με εκείνο το τμήμα, ενώ στην τελική συγκέντρωση στο κάτω προαύλιο, επανέρχονται στο δικό τους τμήμα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΡΟΧΗΣ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ, ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΡΟΚΑΤ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.

ΣΧ. ΕΤΟΣ 2016 -2017

Ο υποδ/της Κυριάκος Κούρογλου

Σεπτέμβριος 2017
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Ιούν    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Αρχείο

Πρόσφατα άρθρα